گوش دادن روان‌کاوانه


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

صرف نظر از اینکه چه کسی هستیم، کودک، بزرگسال، دانشمند، شاعر، روحانی، مذهبی، عشاق، یا درمانگران روانکاوی، گوش دادن بستری ضروری برای بلوغ روانی ماست. و من توجه‌ام را دراین کتاب به همین مساله‌ی ظریف و مهم معطوف کرده‌ام. اگرچه باید اعتراف کنم تمرکز این کتاب تا حدودی محدود به گوش دادن در موقعیت درمانی است، در هنگام مطالعه این کتاب، لطفا نه تنها به صدای من و گذشتگان من و بیمارانی که در اینجا به آنها اشاره شده است، بلکه به صدای افکار و احساسات خودتان نیز گوش کنید. گروه سرودی از کلمات هدایتگر و احساسات روشنگر در این کتاب در انتظار شماست، پس به دقت گوش کنید....

40,000 تومان


کالاهای مشابه


نظرات شما

لطفا شماره موبایل را جهت اطلاع رسانی وارد نمایید: