هوش هیجانی (مهارت‌ها و آزمون‌ها)


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

نه تحصیلات، نه تجربه، نه معلومات و نه هوش، هیچ یک نمی‌تواند تعیین کند که چرا یک نفر موفق می‌شود و یک نفر دیگر موفق نمی‌شود. ما مردم باهوش و تحصیلکرده را می‌بینیم که موفق نیستند در حالی که عدة کمی بدون مهارت‌ها یا خصوصیات بارز بسیار موفق هستند. ما از خودمان می‌پرسیم چرا؟ پاسخ این سؤال تقریباً همیشه به مفهومی به نام ”هوش هیجانی“ برمی‌گردد. با اینکه شناسایی و اندازه‌گیری هوش هیجانی از هوش شناختی یا تجربة فرد بسیار دشوارتر است و نمی‌توان آن را در سابقة کاری قید کرد، نمی‌توان قدرت آن را نیز انکار کرد. این کتاب به ما کمک می‌کند با درک ماهیت هوش هیجانی و پی بردن به اینکه چگونه می‌توانیم آن را در زندگی خود به کار گیریم، بتوانیم از تمام هوش، تحصیلات و تجربه‌هایی که در طول سالیان اندوخته‌ایم، استفادة کامل ببریم.

110,000 تومان
105,600 تومان

همراهش خریداری شده


نظرات شما

لطفا شماره موبایل را جهت اطلاع رسانی وارد نمایید: