فقط غیرممکن غیرممکن است


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

چرا زندگی بعضی‌ها نمونه و سرمشق است و زندگی بعضی دیگر مایه‌ی عبرت؟ وقتی می‌گویی اسن امر غیر ممکن است، کمی دقت کن، زیرا چیزی که دیروز ناممکن بود، مروز ممکن شده است. دلتان می‌خواهد شما را چگونه به یاد آورند؟ به صورت انسانی عظیم؟ پس از هم اکنون در این جهت حرکت کنید. فراد دو دسته‌اند: کسانی که بر ناکامی‌های خود فانق آمده‌اند و کسانی که می‌گویند کاش بر یاس‌ها و ناکامی‌های خود غلبه کرده بودیم. موفقیت چیزی نیست مگر مجموعه‌ای از ناکامی‌ها، هر جا موفقیت بزرگی ببینید. انبوهی از ناکامی‌ها را در مسیر آن مشاهده می‌کنید. هر کس خلاف این مطلب را بگوید از موفقیت چیزی نمی‌داند.

128,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما

لطفا شماره موبایل را جهت اطلاع رسانی وارد نمایید: