روان‌درمانی پویشی


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

سرفصل‌های ارائه شده در کتاب: ـ بخش 1: روان‌درمانی پویشی چیست؟ ـ بخش 2: ارزیابی. ـ بخش 3: آغاز درمان. ـ بخش 4: گوش سپردن، تامل کردن، مداخله کردن. ـ بخش 5: اجرای روان‌درمانی پویشی: راهبردها. ـ بخش 6: تحقق اهداف درمانی. ـ بخش 7: حل و فصل درمانی و پایان درمان.

200,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما

لطفا شماره موبایل را جهت اطلاع رسانی وارد نمایید: