وکسلر 5 (سنجش و تفسیر)


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

مقیاس هوشی وکسلر پرکاربردترین آزمون برای سنجش هوش کودکان در سرتاسر دنیاست. وکسلر 5، خرده آزمون‌های جدید، نمره‌های مرکب، نمره‌های فرآیندی، نمره‌های خطا و نمره‌های مقیاسی را به عنوان شاخصه‌ای پیچیده و دقیق برای سنجش توانایی‌های شناختی ارائه می‌دهد. کتاب سنجش و تفسیر وکسلر 5 برای متخصصان بالینی اطلاعات عملی در مورد انتخاب شاخص‌های اجراء و تفسیر را فراهم می‌کند. ویژگی‌های کلیدی کتاب: - خرده آزمون‌ها، ساختار تجدیدنظر شده و افزوده‌های آزمون را توصیف می‌کند. - به درمانگران درباره انتخاب آزمون و برازاندن شاخص‌های سنجش توصیه‌هایی ارائه می‌دهد. - برای اجرا و نمره‌گذاری دقیق، بهترین توصیه‌های عملی را ارائه می‌دهد. - اجرای الکترونیکی آزمون را با استفاده از تبلت نشان می‌دهد و نتیجه را با آزمون چاپی مقایسه می‌کند. - با مرور عوامل اجتماعی/بافتی به فهم تفاوت‌های نژادی/قومی کمک می‌کند. - با برگرداندن نمره‌ها رفتارهای آزمون‌شونده را پیش‌بینی می‌کند و نقاط قوت و ضعف را مشخص می‌سازد. - برای افرادی که نمره پایین دارند راهبردهای مداخله‌ای، جایگزینی و آموزشی پیشنهاد می‌کند.

450,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما

لطفا شماره موبایل را جهت اطلاع رسانی وارد نمایید: