آنیما و آنیموس (2 مقاله)


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

آنیما و آنیموس (دو مقاله) از جمله کتاب‌هایی است که بیش از آنچه باید، از نظرها دور مانده است. از نظر اما یونگ. آنیما از یکسو در آگاهی فردی و از سوی دیگر در ضمیر ناخودآگاه ریشه دارد. آنیموسی که در روان هضم و جذب و ادغام نشده باشد، در همه موارد به اظهار نشر می‌پردازد یا به انتقاد از اعمال فرد می‌پردازد و یا چنان از آن‌ها ستایش می‌کند که مایه خودبزرگ‌بینی او می‌شود. اما یونگ از منظر اسطوره و قصه‌های پریان به آنیما می‌نگرد و پیشنهاد می‌کند که آنیما تجسم شخصیت مادینه مردان است و آرکتایپ مادینگی و همچنان آرکتایپ طبیعت و ماهیت زنانگی نیز هست. دو مقاله‌ای که در کتاب حاضر به چاپ رسیده است، به دو عنصر بنیادی روان یعنی آنیما و آنیموس می‌پردازد و رفتار آن‌ها را به صورتی که در رویا و فانتزی‌ها و اسطوره ظاهر می‌شوند، بررسی می‌کند. این کتاب نقشه راهی را که به وحدت اضداد و ظهور خویش ختم می‌شود، به روشنی و دقت در مقابل خواننده می‌گذارد.

90,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما

لطفا شماره موبایل را جهت اطلاع رسانی وارد نمایید: