مقدمه‌ای بر آمار در روانشناسی


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

هدف اصلی این کتاب افزایش توان‌مندی دانشجویان رشته روانشناسی است. این کتاب شامل تفاسیر بسیط و گزارش‌های کامل داده‌ها و فصل‌هایی در مورد روش‌هایی مثل فاصله اطمینان، فراتحلیل، تحلیل لگاریتم خطی و پایانی است. ساختار اصلی ویرایش اول حفظ شده است. اما در عین حال نکات و مواردی به بخش‌هایی اضافه شده است. به‌خصوص، بخش تحلیل واریانس آنووا با روش‌های محاسباتی معمول و توصیف محاسبه تحلیل کوواریانس یک‌پارچه‌سازی شده است. به رغم این تغییرات، مفهوم اصلی حفظ شده است. یک بسته آماری که برای طیف گسترده‌ای از دانشجویان قابل استفاده است.

400,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما

لطفا شماره موبایل را جهت اطلاع رسانی وارد نمایید: