تمرین با آینه


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

روز اول: عاشق خود باشید. روز دوم: با آینه خود دوست شوید. روز سوم: مراقب گفتگو با خود باشید. روز چهارم: گذشته خود را رها کنید. روز پنجم: اعتماد به نفس خود را بسازید. روز ششم: انتقاد درونی خود را رها کنید. روز هفتم: عاشق خود باشید: مروری بر هفته اول. روز هشتم: کودک درون خود را دوست بدارید. روز نهم: کودک درون خود را دوست بدارید. روز دهم: بدن خود را دوست بدارید، درد خود را شفا بخشید. روز یازدهم: حس خوبی داشته باشید، خشم خود را رها کنید. روز دوازدهم: بر ترس خود غلبه کنید. روز سیزدهم: روز خود را با عشق شروع کنید. روز چهاردهم: عاشق خود باشید: مروری بر هفته دوم. روز پانزدهم: خودتان و تمام کسانی که شما را رنجانده‌اند، را ببخشید. روز شانزدهم: روابط خود را شفا بخشید. روز هفدهم: بدون استرس زندگی کنید. روز هجدهم: شاهد شکوفایی خود باشید. روز نوزدهم: در زندگی، نگرش سپاسگزاری داشته باشید. روز بیستم: آموزش تمرین با آینه به کودکان. روز بیست و یکم: اکنون عاشق خود باشید.

115,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما

لطفا شماره موبایل را جهت اطلاع رسانی وارد نمایید: