جادوی فکر بزرگ


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

دکتر شوارتز در این کتاب مراحلی را که باید برای نیل به قابلیت‌های فکر بزرگ پیموده شود، ترسیم کرده است. او در این کتاب می‌آموزد که چگونه با تمرکز روی مسائل عمده، از قید نکات جزئی و دست‌ و پاگیر رهایی یابید. او ثابت می‌کند که نوع خاصی از تفکر، در حکم برگ برنده‌ای است که در اختیار شما قرار می‌گیرد. وی با عرضة یک برنامة پیشرفتة سی‌روزه شما را هدایت می‌کند تا پیشرفت خود را به سوی اهداف مورد نظرتان ارزیابی کنید و به شما می‌آموزد که چگونه با یک برنامة سرمایه‌گذاری درازمدت روی خودتان، وضع مادی خود را برای آینده مستحکم و مطمئن سازید.

55,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما

لطفا شماره موبایل را جهت اطلاع رسانی وارد نمایید: