آزمون‌های روانی (مبانی نظری و فنون کاربردی)


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

در ایران تدریس مبانی نظری و فنون کاربرد آزمون‌های روانی از دیرباز در برنامه‌های رسمی دانشکده‌های روانشناسی، علوم تربیتی، مدیریت، دانشگاه‌های تربیت معلم، و... گنجانیده شده است و در سال‌های اخیر به واحدهای آن‌ها افزوده گردیده است. انتظار می‌رود که دانش‌جویان بعد از گذرانیدن واحدهای آزمون‌های روانی بتوانند در مرحله اول یک آزمون مناسب را از نقطه‌نظر مبانی نظری از یک آزمون ضعیف بازشناسند و در مرحله دوم با توجه به مشکل مراجع، آزمون مناسبی را انتخاب کرده و پس از اجرای، نمره‌گذاری پاسخ‌ها و مقوله‌بندی آن‌ها به تشخیص نائل آیند.

120,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما

لطفا شماره موبایل را جهت اطلاع رسانی وارد نمایید: