نظریه‌های آموزش (الگوها راهبردها روش‌ها فنون)


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

کتاب نظریه‌های آموزش بر اساس نیازهای موجود کشور و کمبود منابع در این حوزه متناسب با سرفصل‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طراحی گردیده است. این کتاب هدف‌های آموزشی را در قالب طبقه‌بندی هدف‌های جدید آموزشی مارزانو و کندال (2007) ارائه نموده است. با توجه به تغییر و تحولات جدید حوزه آموزش و نیاز مبرم به ارتباط مباحث آموزشی با دنیای واقعی کار، طبقه‌بندی جدید هم‌زمان به مباحث نظری و عملی پرداخته است. همچنین ساختار کتاب، بر اساس هرم آموزش، مباحث را در 4 حوزه الگو، راهبرد، روش و فن آموزشی ارائه نموده است.

42,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما

لطفا شماره موبایل را جهت اطلاع رسانی وارد نمایید: