آموزش تفکر انتقادی


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

هدف این کتاب کمک به از بین بردن شکاف میان نظریه‌ و عمل در آموزش تفکر انتقادی است. مؤلف در این کتاب، ضمن ارائة الگوهای ویژه برای تکالیف و تمرینات شاگردان، چارچوبی را نیر پیشنهاد می‌کند که می‌تواند استادان را در توضیح درک خود از تفکر انتقادی کمک نماید. کتاب حاضر در سه بخش تدوین شده است. در بخش نخست، مفاهیم اصلی مربوط به آموزش تفکر انتقادی ارائه شده است. بخش دوم بر جنبه‌های عملی آموزش در کلاس درس تأکید دارد و در بخش سوم بر مفهومی وسیع‌تر از آموزش تفکر انتقادی تأکید می‌گردد که نخست آمادگی استاد و سپس قلمرو و محیط اجتماعی را که در آن تدریس انجام می‌شود، مورد توجه قرار می‌دهد.

6,500 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما

لطفا شماره موبایل را جهت اطلاع رسانی وارد نمایید: