درمان فرایندمدار (راهنمای مهارت‌آموزی برای پرداختن به فرآیندهای اصلی تغییر روانی در درمان)


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

مدت‌هاست که سیستم تشخیصی سعی کرده است رنج انسان را پزشکی جلوه دهد. اما این رویکرد نتوانسته است نیازهای افراد تحت درمان را به خوبی پوشش دهد و اکنون می‌توانیم بگوییم که این رویکرد با شکست مواجه شده است. دهه‌هاست که درمان‌های سلامت روانی مبتنی بر شواهد - از قبیل درمان شناختی رفتاری (CBT) - بر اساس پروتکل‌های معتبر علمی متمرکز بر نشانگان تعریف شده‌اند. این موضوع به سرعت در حال تغییر است. اکنون با افول عصر «پروتکل‌ها برای نشانگان»، تمرکز فرایندی برای درمان‌های مبتنی بر شواهد در حال ظهور است. ما در حال شروع فصل جدیدی از داستان علم و عمل مداخله هستیم که فرصتی برای تغییر نحوه انجام کار بالینی و همچنین تغییر نقش ما در فرهنگ را فراهم می‌کند. همانطور که یاد می‌گیریم رنج را تخفیف دهیم و شکوفایی انسان را ارتقاء بخشیم، به لحاظ فرهنگی به شکلی جدید و قدرتمندتر مرتبط می‌شویم. و همانطور که یاد می‌گیریم چگونه از هسته‌های درمانی مبتنی بر شواهد به شیوه فرایندی شخصی‌سازی شده استفاده کنیم، از دوره «یک نسخه برای همه پیچیدن» خارج می‌شویم و وارد دنیای جدیدی می‌شویم که در آن نیازها و پیشینیه هر فرد مهم تلقی می‌شوند. اکنون دنیا به چنین دانشی نیاز دارد. این کتاب پیشگامه راهبرهای مشخصی برای اتخاذ رویکرد فرایندمدار در کار بالینی شما ارائه می‌دهد و راهنمای گام‌به‌گامی برای تدوین طرح‌های درمانی اثربخش است. کتاب حاضر که توسط روان‌شناسان معروفی نوشته شده است، به شما نشان خواهد داد که چگونه با استفاده از صلاحیت‌های بنیادین درمان فرایندمدار (PBT)، اردوگاه‌های مختلف درمان شناختی - رفتاری همچون رفتاری، شناختی، مبتنی بر پذیرش و ذهن‌آگاهی را ارج نهاده و در عین حال پلی به سایر مدل‌ها برقرار کنید، این کتاب، به منظور تامین بهتر نیازهای منحصربه‌فرد هر درمان‌جوی خاص و دست‌یابی به پیامدهای درمان بهتر، مبنای نظری درمان فرایندمدار و همچنین تکنیک‌هایی برای شخصی‌سازی درمان ارائه می‌کند. خواه شما درمانگر باشید یا دانشجوی علوم رفتاری، این کتاب همه آن چیزهایی که برای درک و اجرای درمان فرایندمدار در کارتان نیازدارید دراختیارتان قرار می‌دهد.

120,000 تومان


همراهش خریداری شده


نظرات شما

لطفا شماره موبایل را جهت اطلاع رسانی وارد نمایید: