تصاویر و نمادها


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

الیاده در این کتاب، برخی ز نیرومندترین و جهانی‌ترین نمادهایی را توصیف و تحلیل می‌کند که در بسیاری از اعصار و در سطوح مختلف توسعه فرهنگی، بر تفکر اسطوره‌ای مشرق‌زمین و جهان غرب حکم‌فرما بوده است. نمادها و اساطیری که ساخته‌های بی‌اعتبار روح و روان بشر نیستند بلکه پاسخ‌گوی نیاز انسان‌ها هستند و نقشی را ایفا می‌کنند که بسیار مهم و اساسی است: «آشکار کردن مستورترین ویژگی‌های وجود». به باور وی، بررسی آنها ما را قادر می‌سازد تا به درک و شناخت بهتری از انسان «بما هو انسان» نایل گردیم، چرا که این اسطوره‌ها بر روح و روان انسان نقش بسته‌اند، به گونه‌ای که زدودن آنها امکان‌پذیر نیست.

42,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما

لطفا شماره موبایل را جهت اطلاع رسانی وارد نمایید: