پریانه‌ها (زن در افسانه‌های پریان)


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

ماری کوئیز فن فرانس، روانشناس سوئیسی، همکار دیرینه یونگ و از بنیانگذاران روانشناسی تحلیلی او به شمار می‌آید. او در کتاب حاضر با بررسی قصه‌ها پریان که عرصه خودنمایی کهن الگوها و نمادهای ناخودآگاه است، وجوه متعدد روح زنانه را با رویکرد روانشناسی یونگ آشکار می‌نماید. این اثر به یقین کمکی است شایان توجه در فرآیند خویشتن‌یابی و شکوفایی زن و توازن‌بخشی به حیات بشریت بر کره خاکی.

90,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما

لطفا شماره موبایل را جهت اطلاع رسانی وارد نمایید: