اندیشه‌های کوانتومی مولانا


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

مؤلف در این کتاب ابراز می‌دارد که در مطالعة نظریه کوانتوم و در رفتار شناسی ذرات بنیادی، این نظریه و برخی از اشعار مولانا را شبیه به هم یافته و به این نتیجه رسیده است که مولانا بدون اینکه توجهی به نظریه فیزیکی کوانتوم یا امثال آن داشته باشد، همان عقایدی را داشته که دانشمندان فیزیک در قرن بیستم عنوان کرده‌اند. وی در این کتاب، اتحاد علم و عرفان با تکیه بر برخی اشعار مولانا را جستجو کرده و اعتقاد دارد انسان دارای نیروهای شهودی و باطنی است که اگر آن را به سلاح علم مجهز کند و یا علم را به سلاح نیروهای شهودی و باطنی تجهیز نماید، سعادت خود را تأمین کرده است.

175,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما

لطفا شماره موبایل را جهت اطلاع رسانی وارد نمایید: