کاربرد آزمون‌های تحصیلی شغلی در مشاوره


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

روانشناسان و مشاوران، برای رسیدن به اهداف خود در جلسات مشاوره، از آزمون‌های مختلفی استفاده می‌کنند. بنابراین، آشنایی با انواع آزمون‌ها و چگونگی استفاده از آن‌ها، یکی از مهارت ‌های اساسی در حرفه مشاوره و روان‌شناسی، محسوب می‌شود. ارزیابی روانی را می‌توان به صورت‌های مختلف، تعریف کرد. فیرس و تراول معتقدند که ارزیابی روانی، عبارت است از ارزشیابی نقاط قوت و ضعف فرد، مفهوم‌سازی مشکل و تجویز راه‌کارها جهت کاهش مشکل. ارزیابی، را می‌توان به عنوان فرایند یکپارچه‌ای در نظر گرفت که اطلاعات متنوعی را در یک الگوی معنادار، جهت انعکاس جنبه‌های مختلف مربوط به فرد، ترکیب می‌کند.

80,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما

لطفا شماره موبایل را جهت اطلاع رسانی وارد نمایید: