مصاحبه بالینی (اصول و فنون)


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

سنجش و ارزیابی یکی از ارکان اساسی ارائه خدمات روانشناسی و روان‌پزشکی می‌باشدو به همین خاطر متخصصان بالینی می‌بایست دانش نظری و مهارت‌های عملی خو را در این حوزه همیشه به‌روز نگه داشته و آن را ارتقا دهند. سنجش و اندازه‌گیری شامل استفاده از فنون و ابزارهای مختلفی می‌باشد که دامنه آن از روش‌های کمی نظیر پرسشنامه‌های عینی، ابزارهای سنجش کیفی، نظیر آزمون‌های فرافکن و مصاحبه‌های بالینی و تشخیصی گسترده است. کتاب مصاحبه بالینی حاضر دارای اصول و فنون مبتنی بر حمایت‌های پژوهشی نیرومندی است که به درمان‌گران، مشاوران و سایر متخصصان سلامت روان کمک می‌کند برداشت مناسبی از مراجعان و درمان‌جویان به دست آورند و بتوانند بر اساس آن برنامه‌ریزی درمانی مناسبی را در جهت بهبود و سلامت روانی- اجتماعی ایشان تدوین کنند.

350,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما

لطفا شماره موبایل را جهت اطلاع رسانی وارد نمایید: