مجموعه داستان‌های شاهنامه کتاب اول (7 خان رستم)


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

تو این را دروغ و فسانه مدان. به یک سان روش در زمانه مدان. ازو هر چه اندر خورد با خرد. و گر بر ره رمز، معنی برد. این داستان‌ها را دروغ و فسانه ندانید. چنان نخوانید که در هر زمان خوانده شده، زیرا زمانه بر یک قرار نمی‌ماند. اگر نکته‌ای با خرد و دانش کسی سازگار نباشد، شاید باید راهی برای درک معنا باز شود. اگر امروز زبان ما فارسی است و بدین لحاظ ایرانی و دارای سابقه تمدنی کهن و آبرومند هستیم، برای نگاهداشت آن، بیش از تنها با زبان افتخار کردن به ایرانی و آریایی و فرزند فردوسی و کوروش بودن و... وظیفه‌ای بر دوش ماست.

139,500 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما

لطفا شماره موبایل را جهت اطلاع رسانی وارد نمایید: