نردبان جادویی برای رسیدن به موفقیت


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

همان‌طور که هفده عامل موفقیت در کتاب نردبان جادویی برای رسیدن به موفقیت قانون موفقیت را توضیح داده‌اند، کلیه‌ی شیوه‌های معروف تحریک ذهن را هم ارائه می‌دهند تا فرد بلندهمتی و شهامت لازم برای دستیابی به هدف را هم به دست آورد. از نظر نویسنده، این‌که فرد مسولیت بیشتری بپذیرد، بیشتر موفق خواهد شد کافی نیست. هدف او این است که به فرد محرک ذهنی مفید، یا منبع الهام دهد تا در او بلندهمتی و همچنین انگیزه‌ای ایجاد شود که از بلندهمتی خود بهره ببرد. در طول زندگی 95 درصد انرژی افراد دست‌نخورده باقی می‌ماند. هدف اصلی فلسفه موفقیت ایجاد انگیزه‌هایی است که این 95 درصد انرژی دست‌نخورده ذهن را فعال کنند تا به کار گرفته شوند. چگونه می‌توان چنین کرد؟ این تغییر با ایجاد انگیزه قوی در ذهن که به عمل منجر شود. با تحریک ذهن از طریق تماس با ذهن‌های دیگر و وادار کردن آن به ارتعاش در سطحی بالاتر ممکن است.

16,900 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما

لطفا شماره موبایل را جهت اطلاع رسانی وارد نمایید: