گرفتاری‌ها را به فرصت تبدیل کنید


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

رهبران با چالش‌ها بیگانه نیستند؛ در سال‌های اخیر تجارت دوره‌های تعلیق و بیکاری، فروش نومیدانه، هزینه‌های مسکن بازنشستگی و ورشکستگی ناگهانی موسسات را تجربه کرده است. در حالی که این دوره‌های نامطمئن دشوار هستند، فرصت‌هایی را در اختیار رهبران بزرگ قرار می‌دهند.
کلمات کلیدی: کسب و کار، مدیریت و رهبری، جیمز کوزس ـ باری پزنر، علی هداوند

32,500 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما

لطفا شماره موبایل را جهت اطلاع رسانی وارد نمایید: