یوگانیدرا


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

یوگا نیدرای ساتیاناندا تکنیکی ساده و عمیق است که سوامی ساتیاناندا ساراسواتی آن را با اقتباس از روش کهن تانترایی نیاسا ابداع کرده است. این کتاب تئوری یوگانیدرا را د رهر دو چهارچوب یوگایی و علمی شرح می‌دهد و کاربردهای گوناگون این تکنیک را برای آرمیدگی عمیقء مدیریت و درمان استرسء ارتقای فرایند یادگیری در حیطه آموزشء هماهنگی در ناهشیار عمیق و بیدار کردن توان نهفته درونیء و نیز همچون یک تکنیک مراقبه در اختیار شما قرار می‌دهد. یک بخش پژوهش در یوگانیدرا و فرایندهای مغزی مربوط به آن در پایان کتاب آمده است. این تکنیک روشمند القای آرمیدگی کامل ذهنیء هیجانی و فیزیکی برای همه مناسب است. تکنیک‌های برنامه‌ریزی ذهن نیمه هشیار با عبارت تاکیدی و تلقین در روانشناسی امروزی بر پایه این روش کهن تانترایی است.

230,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما

لطفا شماره موبایل را جهت اطلاع رسانی وارد نمایید: