روانشناسی تربیتی


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

در ارائه یک تعریف ساده از روانشناسی تربیتی می‌توان گفت که روانشناسی تربیتی یکی از شاخه‌های روانشناسی است که به مطالعه ویژگی‌های یادگیرنده، شرایط یادگیری و روش‌های آموزش می‌پردازد. ولی روانشناسی تربیتی برای دانشجویانی که خود را برای حرفه معلمی آماده می‌کنند از این فراتر بوده، شامل مجموعه‌ای از نظریه‌ها، مهارت‌ها و شیوه‌هایی است که هر مربی باید در اختیار داشته باشد تا بتواند در موارد مقتضی تصمیمات تربیتی مناسب اتخاذ کند. با توجه به اینکه کلیه موارد عینی کلاس درس غیرقابل پیش‌بینی است، روانشناسی تربیتی نمی‌تواند معلم را صد درصد مجهز به کلاس درس بفرستد، بلکه تنها به معرفی اصول عمومی و نظریات قابل اعتمادی می‌پردازد که معلم باید از آن اصول استفاده و در شرایط و موقعیت‌های مختلف و در برخورد با دانش‌‌آموزان متفاوت، تصمیم‌های مناسب اتخاذ و کاربردهای مختلفی برای آن‌ها پیدا کند.

63,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما

لطفا شماره موبایل را جهت اطلاع رسانی وارد نمایید: