روانشناسی نابهنجاری جنسیت


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

خواندن کتاب پیش رو را هم به کسانی توصیه می‌کنیم که اگر چه قصد ورود تخصصی به سکس‌تراپی ندارند، اما خواهان اطلاعات مختصر و در نوع خود کافی در این زمینه هستند، و هم به آن دسته از کسانی که به صورت بسیار تخصصی قصد ورود به این حوزه را دارند. در مورد چرایی استفاده دسته اول از کتابی با ارجاعات علمی همین بس که متاسفانه اطلاعات قشر غیرمتخصص جامعه‌ ما به طرز وسیعی تحت تاثیر غیرمتخصصان و یا حتی متخصصانی است که بدون ارجاعات علمی و یا حداقل کلینیکی، نقطه نظر خود را بر کرسی ذهن مخاطب محترم می‌نشانند. و اما در مورد دسته دوم آنکه امروز روانشناسی و رشته‌های مرتبط با سرعتی زیاد در سطح دنیا و آن هم بر اساس تخصصی شدن "موضوع"ی به رشد خود ادامه می‌دهد و نه تخصصی شدنی بر مبنای "رویکرد" درمانی و نه بر اساس "سن" مراجع. از همین رو برای کسانی که به دنبال پلی میان رشته روانشناسی و "موضوع" سکس‌تراپی می‌گردند تا وارد این دنیای علمی بزرگ شوند کتاب پیش رو به آنها پیشنهاد می‌شود...

60,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما

لطفا شماره موبایل را جهت اطلاع رسانی وارد نمایید: