گربه سازگار درمان شناختی رفتاری کوتاه‌مدت اضطراب کودکان (کتاب تمرین)


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

هدف کلی برنامه درمانی گربه سازگار این است که به کودکان آموزش دهیم نشانه‌های برانگیختگی اضطراب را بشناسند و بدانند که در زمان بروز این نشانه‌ها چطور از راهبردهای مدیریت اضطراب کمک بگیرند. این برنامه کوتاه مدت 8 جلسه‌ای مبتنی بر درمان شناختی رفتاری است و به آموزش تکنیک‌هایی مانند شناسایی احساس‌ها به ویژه احساس اضطراب، آموزش تن‌آرامی، ایفای نقش، تمرین و پاداش، شناسایی خودگویی‌های ا ضطرابی و تغییر آن، شناسایی تله‌های فکری، مواجهه با موقعیت‌های اضطراب‌زا و... می‌پردارد. درمانگران می‌توانند به کمک فعالبت‌هاهی عملی طراحی شده در کتاب حاضر، به تمرین مهارت‌های آموزش داده شده بپردازند. این فعالیت‌ها همسو با جلسات و آموزش‌های کتاب راهنمای درمانگر است که کودکان به همراه درمانگر در اتاق درمان و به عنوان تمرین در منزل انجام دهند.

40,000 تومان
34,000 تومان

همراهش خریداری شده


نظرات شما

لطفا شماره موبایل را جهت اطلاع رسانی وارد نمایید: