گذر از اضطراب با بهوشیاری


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

این کتاب به شما کمک می‌کند تا به شکل عملی و روشن بهوشیاری خود را پرورش دهید و با بهره‌مندی از تمرینات ارائه شده در جهت رهایی از اضطراب تلاش کنید. رهایی از ترس، استرس، و اضطراب درونی به شما کمک می‌کند واکنش‌های مناسب و مفیدی به مسائل اطراف خود نشان دهید و از طریق بهوشیاری به موقعیت‌های مناسب‌تری دست یابید. عللاوه بر دستیابی به درک عمیقی از مفهوم اضطراب، مفهوم کلی و همچنین ریشه‌های اضطراب و تاثیر آن بر زندگی خود را درمی‌یابید. این رویارویی شما با جنبه‌های نامانوس اضطراب بهوشیاری شما را تقویت کرده و به شما توانی می‌بخشد تا از درگیری و کشمکش با آنچه موجب از بین رفتن هدف و معنای زندگی شماست رهایی یابید...

59,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما

لطفا شماره موبایل را جهت اطلاع رسانی وارد نمایید: