پارادوکس‌درمانی (روان‌درمانی اضدادی مبانی نظری و عملی کار با فرد زوج و خانواده)


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

مداخلات اضدادی با توسل به قطع حلقه‌های بازخوردی تقویت‌کننده برای تغییر ماهیت خود ابقای نشانه مرضی، طراحی می‌شوند تا آن را از راه درگیر کردن رفتار مخالف حفظ نمایند. پارادوکس از ماهیت ضد شهودی مداخله ناشی می‌شود که در آن، به نظر می‌رسد مسیر حرکت بسوی مقصد در دور شدن از آن نهفته است. شکل خاصی از مداخله اضدادی معروف به بن‌بست مضاعف درمانی یا پارادوکس متقابل است، که در آن مراجع خواه فلان کار را انجام دهد یا ندهد، محکوم به برد است. چنین مداخلاتی راهی است برای برای پاسخ دادن به بن‌بست مضاعفی که خانواده بدین شکل عرضه می‌کند: ما مشکل داریم، به ما کمک کن _ما از تغییر می‌ترسیم، ما را وادار به تغییر نکن_ از این روی، هر راهی که درمانگر برگزیند، شکست می‌خورد. کتاب «روان‌درمانی اضدادی» اولین کتابی است که به زبان فارسی در اختیار مشتاقان و رهپویان جدی مشاوره سیستمی با زوج‌ و خانواده و مراجعان شدیدا مقاوم به درمان قرار می‌گیرد. نویسندگان کتاب که از صاحب نظران عرصه درمان اضدادی هستند، سعی کرده‌اند با توضیح مبانی و اصول درمان اضدادی امکان نفوذ در اراده مراجعان شدیدا مقاوم به درمان را فراهم نمایند. یکی از فنونی که با دقت طراحی شده است، نوشتن نامه‌های اضدادی و پیگیر‌های مداوم این فن است. با اینکه پارادوکس‌درمانی شیوه پرقدرت و تاثیرگذاری در درمان زوج‌ها و خانواده‌های مقاوم است، اما استفاده مکرر آن بدون برقراری ارتباط امن با مراجع به هیچ‌وجه توصیه نمی‌شود و تاکید می‌شود که این رویکرد به روال رایج درمانگران تبدیل نشود. زیرا درمان زودهنگام به ویژه درمان اضدادی اثر وارونه داردد. مطالعه جدی مطالب این کتاب به مشتاقان رویگرد سیستمی قویا توصیه می شود.

200,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما

لطفا شماره موبایل را جهت اطلاع رسانی وارد نمایید: