مرزها در ازدواج


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

این کتاب برای افرادی که قصد ازدواج دارند یا کسانی که با زندگی زناشویی خود دچار مشکلاتی هستندء توضیح می‌دهد که چگونه باید مرزها را برای حفظ منافع متقابل هر دو طرف تعیین کرد. این مرزها باعث تقویت ازدواج و دوام بیشتر آن می‌شود. در مواردی که در کتاب ذکر شده استء متوجه خواهید شد که نتیجه نهایی اعمال مرزهای قابل قبول این است که زوجین می‌توانند به نوعی هماهنگی با کارآیی بالا دست یابند و انتظارات نامعقول از یکدیگر نداشته باشند. وقتی این اتفاق می‌افتدء رابطه می‌تواند مستحکم‌تر شود.

44,000 توماننظرات شما

لطفا شماره موبایل را جهت اطلاع رسانی وارد نمایید: