مجموعه آزمون‌های سنجش هوشبهر حافظه و هوش هیجانی


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

هوش و حافظه یکی از جذاب‌ترین و جالب‌توجه‌ترین فرایندهای روانی است که جلوه‌های آن در موجودات مختلف به میزان متفاوت مشاهده می‌شود. واژه هوش و حافظه کیفیت پدیده‌ای را بیان می‌کند که حالت انتزاعی دارد و قابل رویت نیست. به‌علت چنین ویژگی تعریف آن مشکل است، اما می‌توان با استفاده از ابزارها و آزمون‌های مختلفی این سازه انتزاعی را اندازه گرفت. این کتاب این آزمون‌ها را با نحوه اجرا، نمره‌گذاری و تفسیر آن ارائه می‌دهد و منبعی جامع از آزمون‌هایی است که سازه‌های هوش، حافظه و هوش هیجانی را اندازه گیری می‌کنند.

300,000 تومان


کالاهای مشابه


نظرات شما

لطفا شماره موبایل را جهت اطلاع رسانی وارد نمایید: