فنون درمان روان‌پویشی (راهنمای مداخلات بیانی و حمایتی)


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

کتاب حاضر، فنون روان‌پویشی را با نظریه‌های بالینی و یافته‌های پژوهشی ادغام و دستورالعملی جامع اما عملی در مورد مداخلات اصلی روان‌پویشی معاصر ارائه می‌کند. فصل‌های اولیه «موضع» روان‌پویشی را توصیف و ابزاری اثربخش برای شناسایی و درک مشکلات بالینی فراهم می‌کند. به دنبال آن، به چهار فن بزرگ پرسش‌گری، روشن‌سازی، مواجه‌سازی و تفسیر و همچنین ارزیابی اثر‌بخشی بالینی مداخلات می‌پردازد. کتاب با در اختیار داشتن این ابزارهای اساسی، فنون روان‌درمانی «کلاسیک» را با شش مجموعه مداخلات حمایتی تکمیل می‌کند که برای بیماران با عملکرد پایین‌تر یا کسانی که در بحران حاد هستند مفید است. در کتاب دستورالعمل‌های گام‌به‌گام استفاده از فنون، نحوه آماده‌سازی فنون و طرح‌های بالینی متعدد آموزش داده می‌شود تا در محیط‌های بالینی به کار رود. نویسنده به خوبی توانسته است ابهام در فنون روان‌پویشی را رفع کند تا به درمان‌گران کمک کند به بیماران متفاوت خدمت کنند. دستاورد کتاب برای خواننده این است که روان‌پویشی را رویکردی کاربردی برای طیف وسیعی از بیماران خواهد یافت. مطمئن باشید که با استفاده از این کتاب برای درمان بیماران خودتان اثربخش ظاهر خواهید شد.

320,000 تومان
272,000 تومان

کالاهای مشابه


نظرات شما

لطفا شماره موبایل را جهت اطلاع رسانی وارد نمایید: