فنون درمان روان‌پویشی (راهنمای مداخلات بیانی و حمایتی)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

كتاب حاضر، فنون روان‌پويشي را با نظريه‌هاي باليني و يافته‌هاي پژوهشي ادغام و دستورالعملي جامع اما عملي در مورد مداخلات اصلي روان‌پويشي معاصر ارائه مي‌كند. فصل‌هاي اوليه «موضع» روان‌پويشي را توصيف و ابزاري اثربخش براي شناسايي و درك مشكلات باليني فراهم مي‌كند. به دنبال آن، به چهار فن بزرگ پرسش‌گري، روشن‌سازي، مواجه‌سازي و تفسير و همچنين ارزيابي اثر‌بخشي باليني مداخلات مي‌پردازد. كتاب با در اختيار داشتن اين ابزارهاي اساسي، فنون روان‌درماني «كلاسيك» را با شش مجموعه مداخلات حمايتي تكميل مي‌كند كه براي بيماران با عملكرد پايين‌تر يا كساني كه در بحران حاد هستند مفيد است. در كتاب دستورالعمل‌هاي گام‌به‌گام استفاده از فنون، نحوه آماده‌سازي فنون و طرح‌هاي باليني متعدد آموزش داده مي‌شود تا در محيط‌هاي باليني به كار رود. نويسنده به خوبي توانسته است ابهام در فنون روان‌پويشي را رفع كند تا به درمان‌گران كمك كند به بيماران متفاوت خدمت كنند. دستاورد كتاب براي خواننده اين است كه روان‌پويشي را رويكردي كاربردي براي طيف وسيعي از بيماران خواهد يافت. مطمئن باشيد كه با استفاده از اين كتاب براي درمان بيماران خودتان اثربخش ظاهر خواهيد شد.

225,000 تومان


کالاهای مشابه


نظرات شما