دنیایت را تغییر بده (چطور هر کسی در هر جایی می‌تواند تفاوتی ایجاد کند)


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

این کتاب برای شما نوشته شده اگر می‌خواهید خودتان را تغییر بدهید. همان‌طور که این کتاب را می‌خوانید، تغییر خواهید کرد. این کتاب برای شما نوشته شده اگر می‌خواهید بخشی از جنبش دگرگون‌کننده باشید. هنگام یادگیری، از آن الهام خواهید گرفت...

139,000 تومان


همراهش خریداری شده


نظرات شما

لطفا شماره موبایل را جهت اطلاع رسانی وارد نمایید: