درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای مشکلات بین فردی


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

این نخستین کتابی است که در آن ایده‌های درمان متمرکز بر طرح‌واره با شیوه‌های درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد با هم ترکیب می‌شوند. این دو رویکرد درمانی از شاخه‌های متفاوت رویکرد رفتاری - شناختی نشات می‌گیرند، که می‌توان گفت با هم تعارض خواهند داشت. این امر جز در دستان توانمند این نویسندگان امکان‌پذیر نبود. این کتاب طرح‌واره‌ها را صرفا الگوهای تثبیت شده افکار در نظر می‌گیرد. این ایده به هیچ وجه مغایرتی با درمان تعهد و پذیرش ندارد. طرح‌واره‌ها به نوعی درون‌مایه کارکردی اشاره دارند، و نویسندگان این کتاب بر ده الگویی که از اهمیت ویژه‌ای در مشکلات بین فردی برخوردار است تاکید دارند: رهاشدگی / بی‌ثباتی؛ بی‌اعتمادی / بدرفتاری، محرومیت هیجانی؛ نقص / شرم؛ طرد اجتماعی / بیگانگی، وابستگی، شکست؛ استحقاق / بزرگ‌منشی؛ اطاعت / ایثار؛ و معیارهای سخت‌گیرانه / عیب‌جویی افراطی...

465,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما

لطفا شماره موبایل را جهت اطلاع رسانی وارد نمایید: