به وقت عشق و مرگ


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

بوي مرگ در روسيه با آفريقا كلي توفير داشت. در آفريقا هم زير آتش سنگين انگليسي‌ها، مردارها بين خط‌ها مي‌ماندند و كسي يك مشت خاك رويشان نمي‌ريخت ولي در عوض آفتاب كارشان را مي‌ساخت. شب كه مي‌افتاد، باد مي‌آمد و بويشان را مي‌آورد. سنگين و شيرين و ماندگار. خيك‌ها باد مي‌كردند و زير نور ستاره‌هاي طاق آسمان مثل شبح از جا پا مي‌شدند و انگار مي‌ايستادند به آخرين جنگ‌شان كه ساكت بود و بي‌اميد پيروزي و تازه هركدام تنهايي. ولي باز روز بعد دوباره مي‌افتادند به آب رفتن و انگار سينه به خاك مي‌كشيدند كه بروند توش و اگر بختشان مي‌زد و همان روزها گير يكي مي‌افتادند كه پس‌شان بياورد، مثل پر كاه سبك بودند.

330,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما