به وقت عشق و مرگ


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

بوی مرگ در روسیه با آفریقا کلی توفیر داشت. در آفریقا هم زیر آتش سنگین انگلیسی‌ها، مردارها بین خط‌ها می‌ماندند و کسی یک مشت خاک رویشان نمی‌ریخت ولی در عوض آفتاب کارشان را می‌ساخت. شب که می‌افتاد، باد می‌آمد و بویشان را می‌آورد. سنگین و شیرین و ماندگار. خیک‌ها باد می‌کردند و زیر نور ستاره‌های طاق آسمان مثل شبح از جا پا می‌شدند و انگار می‌ایستادند به آخرین جنگ‌شان که ساکت بود و بی‌امید پیروزی و تازه هرکدام تنهایی. ولی باز روز بعد دوباره می‌افتادند به آب رفتن و انگار سینه به خاک می‌کشیدند که بروند توش و اگر بختشان می‌زد و همان روزها گیر یکی می‌افتادند که پس‌شان بیاورد، مثل پر کاه سبک بودند.

330,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما

لطفا شماره موبایل را جهت اطلاع رسانی وارد نمایید: