بازی‌درمانی (هنر ارتباط با کودکان)


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

این کتاب درباره آموخته‌های نویسنده از کودکان است، و به موضوعات مهمی در حوزه بازی‌درمانی می‌پردازد که عبارتند از: معنای بازی در زندگی کودکان، و مراحل بازی در فرایند درمان با کودکان سازگار و ناسازگار پی‌بردن به درون مایه بازی کودکان در بازی‌درمانی جنبه‌های منحصر به فرد، مفاهیم کلیدی، و اهداف فلسفه و نظریه بازی‌درمانی کودک محور در خصوص رابطه درمانی بازی‌درمانی آنچه کودکان در فرایند بازی‌درمانی می‌آموزند...

170,000 تومان


کالاهای مشابه


نظرات شما