بازاریابی تجربی (مطالعات موردی تجربه‌های مشتریان)


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

در کتاب بازاریابی تجربی، صنعت ها بر دوازده دسته تقسیم شده اند؛ تکنولوژی، بانکداری، مد و… . در این کتاب دیگر خبری از هیچ تئوری ها و حرف ها نیست. همه چیز قابل استفاده در لحظه است. دیگر هم قرار نیست تنها چند شرکت معروف و همان حرف های تکراری باشد. اینجا باتات حتی از دغدغه های مدیر شرکت های موفقی مثل آمازون، نایک، گوگل یا اپل نوشته است. در هر ابتدای هر فصل قرار است بدانیم چه چیزهایی قرار است تدریس شود و در انتهای فصل با چند سوال قرار است مورد آزمون قرار بگیریم. انتهای هر بخش هم یکی از افراد موفق بازاری که آن بخش به آن پرداخته است. حرف هایی خواهد زد که ما بهتر بتوانیم به موقعیت فعلی آن صنعت فکر کنیم.

220,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما

لطفا شماره موبایل را جهت اطلاع رسانی وارد نمایید: