ارزیابی شناختی (ویژه درمانگران)


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

کارکردهای شناختی نقش عمده‌ای در عرصه‌های متفاوت زندگیِ هر انسانی دارد. به‌گونه‌ای که می‌تواند زمینه موفقیت شغلی، تحصیلی، خانوادگی و ... را فراهم کند. بر این اساس، ارزیابی این کارکردها از اهمیت خاصی برخوردار می‌شود. ارزیابی شناختی در سال‌های اخیر به تبع پیشرفت‌های فناوری - نرم‌افزاری و سخت‌افزاری - به شکل عجیبی متحول شده است. کتاب ارزیابی شناختی می‌تواند خوانندگان را با رویکردهای نظریِ متنوع از یک‌سو و ابزارهای سنجش شناختی از سویی دیگر آشنا کند. به گونه‌ای که در تعامل با مراجعان و افرادی که دچار نقایص شناختی مختلف هستند نقشه راه بهتری را ترسیم کند. امید و اطمینان که مطالعه این کتاب برای روان‌پزشکان، روان‌شناسان، مشاوران، مددکاران و متخصصان توان‌بخشی مفید و مؤثر باشد.

180,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما

لطفا شماره موبایل را جهت اطلاع رسانی وارد نمایید: