آموزش درمان هیجان‌مدار (رویکردی تجربه‌گرا برای تغییر)


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

گستره درمان هیجان‌مدار به اختلالات دیگری مانند اختلالات خوردن و اختلالات شخصیت نیز سرایت پیدا کرده و الگوهای درمانی ارائه شده است. شواهد این مدعا برای مثال‌ عبارتند از، رشد عظیم کتاب‌های انتشاریافته در زمینه هیجان‌مدار. کتاب حاضر نیز به عنوان یکی از منابع اصلی و پایه در درمان هیجان‌مدار ارائه شده است. همان‌طور که از نام این کتاب برمی‌آید، پایه‌های تجربه‌گرایی و پردازش‌های هیجانی و الگوی کلی درمان را برای آموزش هیجان‌مدار ارائه می‌دهد. این کتاب جزء اولین کتاب‌هایی است که یک روانشناس علاقه‌مند به رویکرد هیجان‌مدار باید مورد مطالعه قرار دهد تا بتواند با اصول اولیه درمان آشنا شده و در موارد خاص از الگوهای درمانی متمرکز بر اختلالات استفاده کند. مطالعات در ایران نشان داده که این رویکرد می‌تواند روش مناسب روان‌درمانی در فرهنگ ایران باشد.

220,000 تومان
187,000 تومان

کالاهای مشابه


نظرات شما

لطفا شماره موبایل را جهت اطلاع رسانی وارد نمایید: