چه اتفاق بدی (کودکان و اتفاق‌های وحشتناک)


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

یکی از مشکلاتی که کودکان احیانا با آن روبرو می‌شوند ضربه‌های روانی ناشی از حوادث و وقایع هولناک است. نشانه‌های بروز این نوع ضرب روانی در کودکان و شیو رویارویی با آن در چه اتفاق بدی! به زبان ساده و روان مطرح شده‌اند. این کتاب مهر تایید انجمن روانشناسی آمریکا را نیز برخود دارد.

30,000 توماننظرات شما

لطفا شماره موبایل را جهت اطلاع رسانی وارد نمایید: