8 خوان تحول


:ویژگی‌های محصول


شرح:

رفتار انسان‌ها با دو عامل دگرگوني مي‌شود: 1- تحليل‌هايي كه آنان را به اندشيدن وا دارد. 2- نمايش‌هايي كه احساسات آنان را بر مي‌انگيزد. پيام اين كتاب اين است كه سهم عامل دوم بيش از عامل اول است. تغيير رفتار انسان‌ها بيش از آن كه حاصل تحليل‌هايي باشد كه افراد را به فكر وامي‌دارد، نتيجه ديدن‌هايي است كه احساسات آنان را بر مي‌انگيزد. تحول كم‌شتاب، فرسايش تدريجي است.

قیمت محصول:

45,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما