7 عادت مردمان موثر (نكاتي عميق و قدرتمند براي ايجاد تغييرات فردي)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

از زماني كه كتاب هفت عادت مردمان موثر براي اولين بار چاپ شد، اوضاع دنيا به شدت تغيير كرده و زندگي پيچيده‌تر و پرتنش‌تر و خواسته‌ها نيز بيشتر شده است. هفت عادت زندگي‌ كردن نيازمند تلاشي دائمي است، چون هرچه بيشتر بر اساس اين هفت عادت زندگي كنيد، اين چالش‌ها ماهيتاً تغيير بيشتري پيدا مي‌كند.

قیمت محصول:

99,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما