6 كفش عمل (روشي خارق‌العاده براي در اختيار قرار گرفتن هر كار يا موقعيت)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

بديهي است كه زندگي سالم در گرو مديريت بهينه‌ي انديشه و عمل است. اگرچه انديشيدن بسيار ارزشمند است، اما انسان‌ها نمي‌توانند فقط فكر كنند و بايد سرانجام دست به كار شوند. نويسنده‌ي كتاب (ادوارد دوبونو يكي از پيشگامان تفكر خلاق بيش از 70 عنوان كتاب به 40 زبان دنيا دارد) با استفاده از استعاره‌ي (كفش) كه به وسيله‌اي براي قدم برداشتن است و اقدام و عمل را تداعي مي‌كند، خواننده را براي انتخاب و انجام اعمال مناسب در موقعيت‌هاي مختلف راهنمايي و آماده مي‌كند.

قیمت محصول:

6,900 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما