500 سال آشپزي عثماني


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

يكي از امتيازات كاربردي دانش تاريخ اجتماعي امكاني است كه براي بازسازي ميراث تاريخي فرهنگي مردمان در زمينه زندگي روزانه فراهم مي سازد. از چنين رويكردي، پژوهش نويسنده اين كتاب در باب خوراك را مي توان دريچه اي به محيط زيست، اوضاع اقتصادي و چه بسا مناسبات اجتماعي جامعه افسانه اي عثماني دانست. يراسيموس، در پانصد سال آشپزي عثماني، بر اساس مطالعات تاريخ اجتماعي 99 خوراك رايج در دوره حكومت عثماني را بازآفريني و امتحان كرده و براي هر يك به شيوه كتاب هاي آشپزي امروزين دستور تهيه فراهم ساخته است.

65,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما