3 كار براي موفقيت


:ویژگی‌های محصول


شرح:

در اين كتاب شما درمي‌يابيد كه موفقيت مختص همه است؛ از يك خانه‌دار گرفته تا يك تاجر، از يك دانش‌آموز گرفته تا فردي كه مهياي بازنشستگي است، از يك قهرمان ورزشي گرفته تا يك پزشك و از يك كارگر كارخانه گرفته تا يك كارآفرين. اكثريت مردم درك نادرستي از مفهوم موفقيت دارند. آن‌ها به اشتباه، موفقيت را با كسب دستاوردهايي در يك زمينه، رسيدن به يك مقصد، يا دستيابي به يك هدف، معادل مي‌پندارند. ثروت، شهرت، مقام و قدرت به هيچ وجه معياري براي موفقيت محسوب نمي‌شوند. تنها معيار واقعي موفقيت، رشد ما تا حداكثر ظرفيت وجودي‌مان است. محدوديت‌ها بايد علايم راهنماي شما باشند، نه تابلوهاي توقف شما. آن‌ها بايد در راه سفر، به شما جهت داده و شما را هدايت كنند، نه اين‌كه شما را از ادامه مسير باز دارند. وقتي شكستي را تجربه مي‌كنيد، به جاي اين‌كه به اين بينديشيد كه چه كسي مقصر است، به اين بينديشيد كه چرا اشتباه رخ داده است. بسياري از افراد در حالي كه ديگران به آ‌ن‌ها باور ندارند، به موفقيت مي‌رسند؛ اما به ندرت فردي كه خودش به خودش باور ندارد، به موفقيت دست پيدا مي‌كند. اميد، فراموش شده‌ترين نياز در دنياست. هيچ موقعيت نااميدكننده‌اي وجود ندارد؛ تنها چيزي كه وجود دارد، مردمي هستند كه نااميدانه مي‌انديشند.

قیمت محصول:

45,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما