3 تفنگ‌دار


:ویژگی‌های محصول


شرح:

آتوس، پتروس و آراميس سه تفنگ‌داري هستند كه بعدا قهرمان اصلي اين داستان تاريخي يعني دارتانيان، نخست هم‌چون سپاهي جواني، بدانان ملحق مي‌شوند... در ميان حوادثي كه اين كتاب بيان‌گر آن است، بايد به سلطنت كوتاه مدت ((مردي با نقاب آهنين)) (كه ظاهرا برادر لويي چهاردهم بوده)، به ياري آرميس، اشاره كرد كه البته بيشتر افسانه است تا حقيقتي تاريخي.

قیمت محصول:

150,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما