250 راه براي گفتن نه


:ویژگی‌های محصول


شرح:

وقتي دو سالتان بود به راحتي فرياد مي‌زديد و مي‌گفتيد نه. اما كم كم كلمه نه از دهانتان افتاد هر چقدر بيشتر گفتيد نه والدينتان بيشتر عصباني و خشمگين شدند . معلم‌هايتان كلمه نه را غير قابل پذيرش مي دانستند. وقتي بزرگتر شديد اگر مي‌گفتيد نه از اينكه عشق يا وفاداري والدين يا دوستانتان را نسبت به خود از دست بدهيد هراسان بوديد. بي‌شك برخي از آن هراس‌ها تا زمان بزرگسالي نيز ادامه داشته است.

قیمت محصول:

42,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما