2000 نكته و تست روانشناسي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

سرفصل‌ها: 1. نظريه روانكاوي. 2. نظريه هاي يادگيري. 3. نظريه هاي شناختي. 4. نظريه هاي كردارشناسي. 5. نظريه هاي بشردوستانه. 6. رويكرد اسلام در روان شناسي رشد. 7. جنبه هاي مختلف رشد در طول دوره هاي مختلف حيات. 8. رشد در دوره نوجواني. 9. نظريه در ذهن كودكان. 10. خلق و خو و منش كودكان و ابزار اندازه گيري آن. 11. نقش جنسيتي كودكان و ابزار اندازه گيري آن. 12. سبك هويت در نوجواني و ابزار اندازه گيري آن. 13. سؤالات تست. 14. توسعه روانشناسي علمي. 15. روانشناسي زيستي. 16. رشد رواني. 17. روانشناسي ادراك. 18. سوالات تستي روانشناسي عمومي. 19. سوالات آزمون ارشد فراگير پيام نور سال 1397 روانشناسي عمومي پيشرفته. 20. روانشناسي رشد. 21. متون تخصصي. 22. سوالات آزمون ارشد فراگير پيام نور سال 95. 23. متون تخصصي.

قیمت محصول:

140,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما