17 اصل كار تيمي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

در اتصاد پرشتاب و مبتني بر دانش امروز، كاركنان ارزشمندترين سرمايه‌هاي سازمان هستند، ولي همين سرمايه‌هاي ارزشمند چنانچه درست مديريت نشوند مي‌توانند به بزرگترين تهديد براي سازمان تبديل شوند. «جان ماكسول» در اين كتاب بر اين امر تأكيد دارد كه در يك سازمان اهميت تشكيل تيم از توليد محصول كمتر نيست. وي داشتن هدف مشترك و ايجاد تعهد به هدف و ارزش‌هاي گروهي را گام اول در تشكيل يك تيم مي‌داند. در كتاب، انضباط گروهي، ارتباطات مؤثر، ايجاد انگيزش و شوق كاميابي، اعتماد به نفس و بالاخره آموزش مستمر به عنوان عامل مهم پايداري و موفقيت يك تيم ذكر شده‌اند.

قیمت محصول:

55,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما