17 قانون موفقيت


:ویژگی‌های محصول


شرح:

در اين كتاب راز و رمزهاي موفقيت افراد مقتدر و غول‌هاي صنعت و بازرگاني مطرح مي‌شود. نام، ياد و كارشان در تاريخ زنده خواهد ماند. نابغه‌هايي كه بهانه نمي‌آورند و غر نمي‌زنند. آنان خود را اسير وضعيت موجود و تقدير يا سرنوشت نمي‌دانند. آنان افكار و شخصيت بزرگي دارند. اغلب كارهايي انجام مي‌دهند كه ديگران از انجام آن‌ها اظهار ناتواني مي‌كنند. بي‌شك آنان افرادي توانمند و مانند ديگران هستند. ما بيش از هر زمان ديگر، به خرد و تدبيرشان نياز داريم. آنان الگو و اسطوره‌اند.

قیمت محصول:

39,900 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما