17 دروغ و 1 حقيقت


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

اين كتاب درباره دروغ‌هاست. نه از آن دست دروغ‌هايي كه براي جريحه‌دار نكردن احساسات ديگران و البته خودمان مي‌گوييم. نه دروغ‌هاي مرسوم و متداول از اين قبيل كه (هرگز كاري نمي‌كنم كه نيكول ناراحت شود) دروغ‌هايي هستند كه بيش از اين‌ها آسيب مي‌زنند. دروغ‌هايي هستند كه روانمان را متاثر مي‌سازند. اينها دروغ‌هايي هستند كه به خودمان تحويل مي‌دهيم تا متقاعد شويم ناتوان هستيم و كاري از ما ساخته نيست. اين كتاب براي رسيدن به حقايق است، كتابي براي پرده برداري از اين فريب كه گمان مي‌كنيم عاجز و درمانده هستيم. فريبي كه ما را به جاي توجه كردن به نقاط قوت، به باور كردن ناتواني‌ها سوق مي‌دهد.

20,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما